Framsida
Meny
Framsida
POSTVEGENLØPET 9 MAI
BIDRAG
BIRKEN 2015
Skirenn 2015
PLANAR
Bildegalleri
Løypeinfo
Resultatlister
Aktivitetar i Ternen
Varden opp
Sponsor
Medlemskontigent
Leige Ternebu
MØTER
Ferdige prosjekter
GRASROTANDELEN
Nyhende
Dagens bilete
BILDE 2.JANUAR
Linker

Rapportering

Klikk på bilete for full storleik
 
Vi ynskjer å takke våre sponsorar for økonomiske bidrag. Utan desse hadde me ikkje hatt mulighet til å vidareutvikla anlegget vårt og fått utstyr til store og små. Skileikarenaen er no ferdigstilt, og løypemaskina er no på  plass, men det er med snøen me får sjå den i alle sin prakt.
 
Klikk på bilete for full storleik
TUSEN TAKK TIL VÅRE BIDRAGYTERAR UTAN DÅKE HAR ME IKKJE MOGLEGHEIT Å BYGGA OPP OG REHABILITERA TVEITEDALEN SKISENTER.
 

Nye draktar:

Marine Harvest har sponsa oss med 10 000 kr til fotballdraktar!

 

Marine Harvest har sponsa oss med kr 75 000 til oppgradering av løypetraseèn

Dette arbeidert er påbyrja med utbetring av ei sløyfe rundt Heiabakken. Denne bakken er for mange ein skummel bakke å kome seg ned, så me har laga ei meir barnevennleg sløyfe rundt. Her har me sagd ned tre, grøfta med gravemaskin og drenert i myra.

 
 
 
 

Sluttrapport Skileikarena: 

Byggservice har sponsa oss med 150 000 kr til skileikarena

 

Hauge transport har sponsa med dumper og transport

Sr-bank har støtta oss med 80 000 kr til skileikarena

 

Takk til alle dei frivillige som har jobba dugnad- de er gull verdt!

 

Skileikarenaen er no ferdigstilt, utan at me fekk testa ut tilhøva i vinter då me mangla snø. Pengegåva og arbeidtida har gått til å drenera grunnene og laga røyrgater til å transportere vatn ut av myra og få lagt på fyllmasser til å flata ut dei brattaste partia, samt byggje opp hoppbakken og slalåmpartiet og akepartiet. Utstyr er kjøpt inn til å montera når snøen kjem, så me vil få både portar, tunnel og orgeltramp på plass når snøen kjem. Me jobbar i desse dagar med å få til ein fleirbruksarena med tanke på sommarhalvåret.

 

Sluttrapport løypemaskin:

Sr-bank har støtta oss med med 50 000 kr til løypemaskin

Spar Sæbøvik har sponsa oss med 30 000 kr til løypemaskin

NSF har sponsa oss med midlar- 80 000 kr til løypemaskin


Løypemaskina er no kjøpt inn og vil verta teken i bruk så snart snøen kjem. I desse dagar jobbar me med å få den inn i hus. Det er lånt opp eit mindre beløp for å finansiera heile maskina.

 

 
 
 
  Tilbake

 
Eldre nyhende
24.04.2015
POSTVEGLØPET LAURDAG 9 MAI KL 11.00
Bli med på ein super dag i Postvegen! Il Ternen og Postvegens venner samarbeidar om eit flott opplegg for å sikra aktiv bruk av eit fantastisk kulturhistorisk minne.
09.04.2015
Terrengløpskarusell på Handeland onsdag 15.04.2015 kl18
Ternen skal for fyrste gong vera med å arrangera terrengløp. Me har valt å nytta oss av Postvegen over Handeland, og laga til ei rundløypa opp med skytebanen.

Etterpåmelding frå kl 17 til 17.30
09.03.2015
Årsmøte 25.03.2015 kl 19 i Ternebu
07.03.2015
Kvinnheradrennet- starttidspunkt
01.03.2015
KVINNHERADRENNET NERMAR SEG!
Uskedal og Ternen samarbeider med tanke på Kvinnheradrennet
IL Ternen  -  Telefon: 99 71 75 98 (leiar: Gro Rusten Saghaug) styrar@friluftsbornehagen.no
Dynamiske websider: iDrift AS